Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Úvod, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

 • Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

  Škola poskytuje umělecké vzdělávání ve dvou oborech - hudebním a výtvarném.

  Základní umělecká škola Antonína Dvořáka byla založena v roce 1947 pod názvem Městská hudební škola. Jméno hudebního skladatele Antonína Dvořáka nese škola ve svém názvu od roku 1995.

 • Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

  Škola poskytuje umělecké vzdělávání ve dvou oborech - hudebním a výtvarném.

  Základní umělecká škola Antonína Dvořáka byla založena v roce 1947 pod názvem Městská hudební škola. Jméno hudebního skladatele Antonína Dvořáka nese škola ve svém názvu od roku 1995.

Novinky

Všechny novinky


Kalendář akcí
Pomocí šipek listujte kalendářem

 • leden 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • únor 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

 • březen 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • duben 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • květen 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • červen 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • červenec 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • srpen 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • září 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • říjen 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • listopad 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • prosinec 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

Informace

Milí žáci, vážení rodiče, doufáme, že jste si všichni přes prázdniny odpočinuli a těšíte se na nový školní rok.

Ve čtvrtek 1. září 2022 proběhne v budovách hudebního a výtvarného oboru domluva rozvrhů

od 8. 30 - 14. 00 h. u jednotlivých vyučujících.

Od pátku 2. září může již probíhat výuka individuálních hodin v závislosti na domluvě s třídními učiteli.

Výuka hromadných předmětů hudebního a výtvarného oboru začíná od pondělí 5. září 2022.

Přejeme dětem i rodičům úspěšný vstup do nového školního roku a těšíme se na spolupráci.

 

 Výsledky přijímacích zkoušek

Jak zjistím, je-li moje dítě přijato a kdo jej bude učit?

Výsledky najdete od 1. 7. 2022 a postupujte následovně:

Jděte na stránky www.izus.cz

Klikněte na PŘIHLÁŠKA

V levém sloupci opět zvolte Přihláška - vedle vpravo se objeví tlačítko INFORMACE O PŘIJETÍ, klikněte na něj a vyplňte požadované údaje.

Zobrazí se jméno a email učitele, ke kterému bude Vaše dítě chodit. Pokud se po 1. 7.  objeví text "žák dosud nebyl zařazen k učiteli", pak to znamená, že žák nebyl přijat a rodiče budou školou kontaktováni.

Informace k platbě úplaty za vzdělání:

Příkaz k úhradě obdržíte na Vámi uvedenou a u nových žáků i ověřenou emailovou adresu v průběhu července a srpna. Věnujte pozornost termínu splatnosti /20. 8. 2022/ a uhraďte, prosím, částku včas.

                                                                                                                                                                                                                             zuš

 

 

 

 

    Dvořákův  Lipník

9. ročník Celostátní soutěže ZUŠ pro klavírní dua

proběhne v květnu 2025

 

Vyhláška zálohových plateb úplaty za vzdělání platných pro školní rok 2022/23

Hudební obor                                                             měsíčně                  za pololetí

1. přípravná hud. výchova 1. r.                          220,- Kč              1 100,- Kč

2. přípravná hud. výchova 2. r.                          360,- Kč              1 800,- Kč

3. ind. výuka - hra na nástroj I. a II. stupeň       360,- Kč              1 800,- Kč

4. sólový zpěv a obligátní klavír                       380,- Kč               1 900,- Kč

Výtvarný obor

1. přípravné výtv. vyjadřování                          220,- Kč                1 100,- Kč

2. výtvarná tvorba I., a II. stupeň                      240,- Kč                1 200,- Kč

3. rozšířená výuka                                             260,- Kč                1 300,- Kč 

V ceně úplaty za vzdělávání v hudebním oboru je zahrnuta

i výuka přiřazených předmětů, jako je hudební nauka, komorní hra,

hra v souboru apod. Tyto předměty jsou nedílnou součástí

výuky na ZUŠ a žáci jsou povinni je pravidelně navštěvovat.

Výše úplaty za vzdělávání se řídí Vyhláškou č. 70/2019

o základním uměleckém vzdělávání.

Platba se provádí bezhotovostně na účet školy 19-4213640237/0100,

variabilní symbol generuje program školy www.iZUS.cz

Veškeré úplaty za vzdělávání žáků musí být uhrazeny

za 1. pololetí do 20. 8. 2022, za 2. pololetí do 20. 2. 2023.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy

dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo

zletilým žákem po předchozím projednání i jiný termín úhrady

/čtvrtletní nebo měsíční platba/.

Splátkový způsob platby se stanovuje na základě písemné žádosti.

V případě, že zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neuhradí

úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu, přestává být žák v souladu

s výše uvedenou vyhláškou žákem školy.

Ve výjimečných případech je možné platit v kanceláři školy.


v Lipníku nad Bečvou dne 24. 6. 2022  

Jana Vočková                                     Mgr. Hana Zlámalová

hospodářka školy                                  ředitelka školy

 

 

 

 

     Výsledky distanční formy vzdělávání šk. r. 2020/21

 

 

Besídka třídy p. uč. Urbánkové

https://youtu.be/G8wOa9wnf0E

Koncert učitelů 29. 6. 2021

https://youtu.be/ldGshlZmnDk

Koncert a výstava žáků 1. roč. 2020/2021

https://youtu.be/SRlqmOaycOk

Absolventská výstava VO 2020/2021

https://youtu.be/0snn724FQ-U

Absolventský koncert HO 2020/2021

https://youtu.be/cO34Nz_R-LQ

Covidová výstava žáků VO 2020/2021

https://youtu.be/oURxacs0nGI

Videobesídka třídy p. uč. Kotlárové 15. 6. 2021

https://youtu.be/34LWPCm6Ifg

Besídka třídy p. uč. Zeinerové  31. 5. 2021

https://youtu.be/ywsShzBIlWY

Virtuální besídka p. uč. L. Zábranského 7. 6. 2021

https://youtu.be/Z3StvyREzQ4

ZUŠ A. D. Lipník n. B. pro Mateřské školy 31. 5. 2021

https://youtu.be/CeIRneQDt0w

Hvězdičky z obýváku 3. díl  24. 5. 2021

https://youtu.be/Txydv5s_72k 

Hvězdičky z obýváku 2. díl 18. 5. 2021

https://youtu.be/fRlVJaMgoT0

Hvězdičky z obýváku 1. díl  11. 5. 2021

https://youtu.be/P1rYZGZlEm8 

Videobesídka třídy p. uč. Poláchové  17. 5. 2021

https://youtu.be/nX7UOS-Fhso

"Dvořákův Lipník" - nesoutěžní přehlídka  14. 5. 2021

ttps://youtu.be/uWQVAQbuDgQ

Jarní písně 6. 4. 2021

https://youtu.be/55qBrsvyyNE

Koncert z obýváku 22. 3. 2021 p. uč. Zemánkové

https://youtu.be/h4BfcFEZn9I

Předvánoční výstava VO

https://youtu.be/OOqkFh9sRzk 

Výstava žáků VO  Covid-19

https://youtu.be/mWhX7UG51ag 

 

 

 

 

 

 Zápis pro školní rok 2022/23 proběhne 30. a 31. 5. 2022

Přihlášku najdete na úvodní stránce školy v pravém horním rohu, po vyplnění údajů odklikněte odeslat. Na základě přihlášky budete pozváni k talentovým přijímacím zkouškám/.

Kritéria pro přijímání žáků do hudebního oboru

Přípravné studium HO /5-7 let/ -  zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/.

Studium I. a II. stupně HO /od 7 let/ - žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky skládající se z činností - zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/, rozpoznání výšky tónu /vysoký - hluboký/, rozeznání počtu znějících tónů /1-3/, fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj.

Kritéria pro přijímání do výtvarného oboru

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium /5-7 let/ i studium I. a II. stupně /od 7 let/ zadán výtvarný úkol - zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování vycházíme z těchto krtérií - držení psacího náčiní, spontánnost kresby, rozeznání barev, smysl pro plochu.

 Podmínky přijetí nového žáka ke studiu na ZUŠ

- ke dni zahájení školního roku musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

- úspěšné vykonání talentové zkoušky

- po následném obdržení informace o návrhu k přijetí ke studiu musí být ve stanoveném termínu provedena úhrada školného /úplata za vzdělání/.

 www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V případě dotazů se obracejte na č. t. 581773778, e-mail: kancelar@zuslipnik.cz

Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník

proběhne v květnu 2024 

Pojďte se spolu s námi podívat na přehlídku, která se uskutečnila v květnu 2021
                                                                                           
 
 

Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Dáváme příležitost všem žákům ZUŠ, kteří se věnují čtyřruční hře a hře na dva klavíry, chtějí si zahrát a porovnat svou úroveň s ostatními, inspirovat se a v roce 2025 se bez obav přihlásit do IX. ročníku celostátní soutěže ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Podmínky účasti:

Povinné skladby nejsou stanoveny /skladby A. Dvořáka jsou vítány, nejsou však podmínkou účasti/, stanovujeme pouze časové omezení repertoáru do 15 minut. 

 
 

Naše škola

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

V současné době škola nabízí výuku ve dvou oborech – v hudebním a výtvarném.

V rámci bohaté činnosti školy jsme zejména hrdi na konání Celostátní soutěže ZUŠ klavírní dua v rámci festivalu „Dvořákův Lipník“. S velkým úspěchem proběhlo již 6 ročníků této soutěže. Odezva žáků i klavírních pedagogů je velmi příznivá.

Mimo této soutěže pořádáme velké množství koncertů. Úzce spolupracujeme s brněnskou konzervatoří při pořádání výchovných koncertů, také naši žáci vystupují na koncertech tvorby pro mládež organizovaných Klubem moravských skladatelů. Ve škole pracují soubory – smyčcový, lidových nástrojů, zobcových fléten, dechový a taneční orchestry a pěvecký sbor.

Proč navštěvovat naši školu, co nabízíme

Hudební obor:

 • Oddělení klávesových nástrojů
 • Oddělení smyčcových nástrojů
 • Oddělení dechových nástrojů
 • Oddělení pěvecké
 • Oddělení lidových nástrojů

Výtvarný obor

Napište nám

Potřebujete informace, nebo máte nějaký dotaz?

Fotogalerie

Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com