Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Úvod, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

 • Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

  Škola poskytuje umělecké vzdělávání ve dvou oborech - hudebním a výtvarném.

  Základní umělecká škola Antonína Dvořáka byla založena v roce 1947 pod názvem Městská hudební škola. Jméno hudebního skladatele Antonína Dvořáka nese škola ve svém názvu od roku 1995.

 • Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

  Škola poskytuje umělecké vzdělávání ve dvou oborech - hudebním a výtvarném.

  Základní umělecká škola Antonína Dvořáka byla založena v roce 1947 pod názvem Městská hudební škola. Jméno hudebního skladatele Antonína Dvořáka nese škola ve svém názvu od roku 1995.

Novinky

Všechny novinky


Kalendář akcí
Pomocí šipek listujte kalendářem

 • květen 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03
  Koncert učitelů a výstava VO v 17. 00

  04
  Předehrávky DL - klavírní dua, koncertní sál

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13
  Dvořákův Lipník Celostátní soutěž pro klavírní dua

  14
  Dvořákův Lipník Celostátní soutěž pro klavírní dua

  15

  16

  17

  18

  19
  Absolventský koncert a výstava VO konc. sál 17.00

  20

  21

  22

  23

  24
  Absolventský koncert a výstava VO konc. sál 17.00

  25

  26

  27

  28

  29

  30
  Zápis do ZUŠ konc.sál, galerie VO

  31
  Zápis do ZUŠ konc. sál, galerie VO

 • červen 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13
  Postupové zkoušky

  14
  Postupové zkoušky

  15
  Postupové zkoušky

  16
  Postupové zkoušky

  17
  Postupové zkoušky

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30
  konec školního roku

 • červenec 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • srpen 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • září 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • říjen 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • listopad 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • prosinec 2022

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • leden 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • únor 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

 • březen 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • duben 2023

  1. pondělí
  2. úterý
  3. středa
  4. čtvrtek
  5. pátek
  6. sobota
  7. neděle

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

Informace

 

Vážení rodiče, milí žáci,

zveřejňujeme termíny Improvizace s p. uč. J. Labašovou pro 2. pololetí.

Jedná se o nepovinnou skupinovou výuku, která pomáhá tvůrčím způsobem rozvíjet dovednosti získané v nástroji.

Žáci  tvoří kolektivní i sólové improvizace pomocí hry na netradiční hudební nástroje, což vede k všestrannému rozvoji hudebnosti.

Výuka  probíhá vždy jednou v měsíci v koncertním sále ZUŠ A. D.

11. 2. 2022                 15:00- 16:00

13. 3. 2022                 15:00- 16:00

 8. 4. 2022                  15:00- 16:00

 6. 5. 2022                  15:00- 16:00 

 3. 6. 2022                  15.00- 16.00

 

 

 

    Dvořákův  Lipník

8. ročník Celostátní soutěže ZUŠ pro klavírní dua

Pořádá:   ZUŠ Antonína Dvořáka,  Havlíčkova 643, 751 31 Lipník nad Bečvou

               Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou

               Havlíčkova 643, 751 31 Lipník nad Bečvou

Termín: 13. – 14. květen 2022

Místo konání: sál ZUŠ A. Dvořáka 

Porota: 

Předseda:     Vít Gregor

Členové:      Ema Jedlička Gogova

                   Svatava Střelcová

                   Monika Czajkovská

                   Jana Labašová

Tajemnice poroty:    Alžběta Anna Šalplachtová

Petra Urbánková

Informace o soutěži poskytuje:

                   Alžběta Anna Šalplachtová tel. 778 020 613            

e-mail:  alzbetaannas@centrum.cz

                                                     Dana Zeinerová tel. 775 101 464                                                    

e-mail :dana.zeiner@seznam.cz

Soutěžní poplatek: 1 000,- za duo zašlete platebním příkazem na účet SRPZUŠ A.D. Lipník n. B. 252356601/0300 v. s. 2022.

Přihlášku a kopii dokladu o zaplacení úč. poplatku zasílejte do konce  března 2022 na: ZUŠ A. Dvořáka, Havlíčkova 643, 75131 Lipník nad Bečvou                             

Soutěžní podmínky:  

-        k zařazení do kategorie je směrodatný věk staršího účastníka v době konání soutěže

-        soutěž je jednokolová

-        jsou povoleny pouze původní skladby čtyřruční nebo dvouklavírní  literatury, čtyřruční skladby nelze hrát na dva klavíry

-        po překročení časového limitu může být hra přerušena

-        hra zpaměti není podmínkou

-        soutěžící si obrací noty sami

-        porota má právo rozdělit ceny dle vlastního uvážení

-        soutěže se mohou zúčastnit soukromé hudební školy a hudební gymnázia

 Soutěžní repertoár: 

           I. kategorie (10 let a mladší)

       -    jedna nebo více skladeb z období klasicismu nebo baroka

       -      jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo XX. století (z toho alespoň jedna skladba z Duettin  V. Lejska)

-          trvání 3 až 6 minut 

   II. kategorie (12 let a mladší)

-          jedna nebo více skladeb z období klasicismu nebo baroka

-          jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo XX. století

 (z toho alespoň jedna skladba z Národních tanců na Moravě L. Janáčka)

-          trvání 4 až 8 minut  

III. kategorie (15 let a mladší)

-         jedna nebo více skladeb z období klasicismu nebo baroka

-         jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo XX. století  

(z toho alespoň jedna skladba A. Dvořáka: Skotské tance op. 41, Legendy op. 59, Slovanské tance op. 46 a op. 72, Ze Šumavy op. 68)

-          trvání 6 až 10 minut      

IV. kategorie (19 let a mladší)

-          jedna nebo více skladeb z období klasicismu nebo baroka

-          jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo XX. století 

(z toho alespoň jedna skladba A. Dvořáka: Skotské tance op. 41, Legendy op. 59, Slovanské tance op. 46 a op. 72, Ze Šumavy op. 68)

-          trvání 8 až 15 minut

 Přihláška 

do 8. ročníku Celostátní soutěže ZUŠ pro klavírní dua 

D v o ř á k ů v   L i p n í k

13. – 14. květen 2022 

Adresa a telefon vysílající ZUŠ: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………

Jméno pedagoga:………………………………………………………………………………………

Jména a příjmení dua:                                              datum narození:

1.     ……………………………………………………………………              ……………………………

       2.    ……………………………………………………………………              ……………………………        

Kategorie:………………………………………………………              Minutáž:……………

 

Program:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Dne: …………………………                                      ……………………………………………

                                                                      Razítko a podpis ředitele

 

 

 

Vyhláška zálohových plateb úplaty za vzdělání platných pro školní rok 2021/2022

Hudební obor                                                           měsíčně                          za pololetí

1. ind.výuka - hra na nástroj, sól. zpěv     320,- Kč                   1 600,- Kč

2. přípravná hud. výchova A                     320,- Kč                   1 600,- Kč

3. přípravná hud. výchova B                     160,- Kč                     800,- Kč

Výtvarný obor

1. výtvarná výchova                                  200,- Kč                   1 000,- Kč

2. přípravná výtvarná výchova                 200.- Kč                    1 000,- Kč

3. rozšířená výuka                                     220,- Kč                   1 100,- Kč 

V ceně úplaty za vzdělávání v hudebním oboru je zahrnuta

i výuka přiřazených předmětů, jako je hudební nauka, komorní hra,

hra v souboru apod. Tyto předměty jsou nedílnou součástí

výuky na ZUŠ a žáci jsou povinni je pravidelně navštěvovat.

Výše úplaty za vzdělávání se řídí Vyhláškou č. 70/2019

o základním uměleckém vzdělávání.

Platba se provádí bezhotovostním stykem na účet školy 19-4213640237/0100,

variabilní symbol generuje program školy www.iZUS.cz

Veškeré úplaty za vzdělávání žáků musí být uhrazena

za 1. pololetí do 20. 8. 2021, za 2. pololetí do 20. 2. 2022.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy

dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo

zletilým žákem po předchozím projednání i jiný termín úhrady

/čtvrtletní nebo měsíční platba/.

Splátkový způsob platby se stanovuje na základě písemné žádosti.

V případě, že zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neuhradí

úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu, přestává být žák v souladu

s výše uvedenou vyhláškou žákem školy.

Ve vyjímečných případech je možné platit v kanceláři školy.


v Lipníku nad Bečvou dne 24. 5. 2021 

Jana Vočková                                     Mgr. Hana Zlámalová

hospodářka školy                                  ředitelka školy

 

 

 

     Výsledky distanční formy vzdělávání šk. r. 2020/21

 

 

Besídka třídy p. uč. Urbánkové

https://youtu.be/G8wOa9wnf0E

Koncert učitelů 29. 6. 2021

https://youtu.be/ldGshlZmnDk

Koncert a výstava žáků 1. roč. 2020/2021

https://youtu.be/SRlqmOaycOk

Absolventská výstava VO 2020/2021

https://youtu.be/0snn724FQ-U

Absolventský koncert HO 2020/2021

https://youtu.be/cO34Nz_R-LQ

Covidová výstava žáků VO 2020/2021

https://youtu.be/oURxacs0nGI

Videobesídka třídy p. uč. Kotlárové 15. 6. 2021

https://youtu.be/34LWPCm6Ifg

Besídka třídy p. uč. Zeinerové  31. 5. 2021

https://youtu.be/ywsShzBIlWY

Virtuální besídka p. uč. L. Zábranského 7. 6. 2021

https://youtu.be/Z3StvyREzQ4

ZUŠ A. D. Lipník n. B. pro Mateřské školy 31. 5. 2021

https://youtu.be/CeIRneQDt0w

Hvězdičky z obýváku 3. díl  24. 5. 2021

https://youtu.be/Txydv5s_72k 

Hvězdičky z obýváku 2. díl 18. 5. 2021

https://youtu.be/fRlVJaMgoT0

Hvězdičky z obýváku 1. díl  11. 5. 2021

https://youtu.be/P1rYZGZlEm8 

Videobesídka třídy p. uč. Poláchové  17. 5. 2021

https://youtu.be/nX7UOS-Fhso

"Dvořákův Lipník" - nesoutěžní přehlídka  14. 5. 2021

ttps://youtu.be/uWQVAQbuDgQ

Jarní písně 6. 4. 2021

https://youtu.be/55qBrsvyyNE

Koncert z obýváku 22. 3. 2021 p. uč. Zemánkové

https://youtu.be/h4BfcFEZn9I

Předvánoční výstava VO

https://youtu.be/OOqkFh9sRzk 

Výstava žáků VO  Covid-19

https://youtu.be/mWhX7UG51ag 

 

 

 

 

 

 Zápis pro školní rok 2022/23 proběhne 30. a 31. 5. 2022

Přihlášku najdete na úvodní stránce školy v pravém horním rohu, po vyplnění údajů odklikněte odeslat. Na základě přihlášky budete pozváni k talentovým přijímacím zkouškám/.

Kritéria pro přijímání žáků do hudebního oboru

Přípravné studium HO /5-7 let/ -  zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/.

Studium I. a II. stupně HO /od 7 let/ - žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky skládající se z činností - zpěv lidové, dětské písně, zopakování tónu /elementární intonace/, zopakování vytleskaného rytmu /elementární rytmus/, rozpoznání výšky tónu /vysoký - hluboký/, rozeznání počtu znějících tónů /1-3/, fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj.

Kritéria pro přijímání do výtvarného oboru

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium /5-7 let/ i studium I. a II. stupně /od 7 let/ zadán výtvarný úkol - zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování vycházíme z těchto krtérií - držení psacího náčiní, spontánnost kresby, rozeznání barev, smysl pro plochu.

 Podmínky přijetí nového žáka ke studiu na ZUŠ

- ke dni zahájení školního roku musí žák dovršit věkovou hranici minim. 5 let

- úspěšné vykonání talentové zkoušky

- po následném obdržení informace o návrhu k přijetí ke studiu musí být ve stanoveném termínu provedena úhrada školného /úplata za vzdělání/.

 www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

V případě dotazů se obracejte na č. t. 581773778, e-mail: kancelar@zuslipnik.cz

Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník

 
I v letošním školním roce proběhla Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník. 
Pojďte se spolu s námi na ni podívat ... 
                                                                                           
 
 

 

Vážení kolegové,

14. května 2021 měla proběhnout v prostorách ZUŠ A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou

Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Protože nevěříme, že bezpečnostní opatření nám letos dovolí setkat se, přistupujeme k náhradnímu řešení. Pošlete nahrávky nastudovaných skladeb do 31. 3. 2021 ve formě MP4, my je zkompletujeme podle věku staršího žáka v duu do společného programu. DVD záznam bude účastníkům poslán.

V tomto roce dáváme příležitost všem žákům ZUŠ, kteří se věnují čtyřruční hře a hře na dva klavíry, chtějí si zahrát a porovnat svou úroveň s ostatními, inspirovat se a v roce 2022 se bez obav přihlásit do VIII. ročníku celostátní soutěže ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Podmínky účasti:

Povinné skladby nejsou stanoveny /skladby A. Dvořáka jsou vítány, nejsou však podmínkou účasti/, stanovujeme pouze časové omezení repertoáru do 15 minut.

Návod na poslání videonahrávek ve formátu MP4

Zaslání prostřednictvím úchovny.cz:

1. Rozklikněte stránky www.uschovna.cz

2. Zvolte možnost - poslat

3. Vyplňte následující tabulku:

     od - váš email

    soubory - klikněte na - vyberte soubor - vložte svůj soubor ve formátu MP4

    komu - náš email: kancelar@zuslipnik.cz

    zpráva - zde napište název vaší školy, jména žáků a věk

4. Odeslat - na žlutý rámeček s nápisem odeslat klikněte, až máte vyplněno od koho, komu a jaký soubor posíláte. Objeví se kolečko, kde se bude v% načítat  vaše příloha a potom budete informováni, že vaše zásilka byla úspěšně uložena.

 ZUŠ A. Dvořáka Lipník nad Bečvou - "Dvořákův Lipník" - nesoutěžní přehlídka 2021

 
 

Naše škola

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

V současné době škola nabízí výuku ve dvou oborech – v hudebním a výtvarném.

V rámci bohaté činnosti školy jsme zejména hrdi na konání Celostátní soutěže ZUŠ klavírní dua v rámci festivalu „Dvořákův Lipník“. S velkým úspěchem proběhlo již 6 ročníků této soutěže. Odezva žáků i klavírních pedagogů je velmi příznivá.

Mimo této soutěže pořádáme velké množství koncertů. Úzce spolupracujeme s brněnskou konzervatoří při pořádání výchovných koncertů, také naši žáci vystupují na koncertech tvorby pro mládež organizovaných Klubem moravských skladatelů. Ve škole pracují soubory – smyčcový, lidových nástrojů, zobcových fléten, dechový a taneční orchestry a pěvecký sbor.

Proč navštěvovat naši školu, co nabízíme

Hudební obor:

 • Oddělení klávesových nástrojů
 • Oddělení smyčcových nástrojů
 • Oddělení dechových nástrojů
 • Oddělení pěvecké
 • Oddělení lidových nástrojů

Výtvarný obor

Napište nám

Potřebujete informace, nebo máte nějaký dotaz?

Fotogalerie

Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com